آخرین اخبار : 

انتشارات رویای آبی

انتشارات رویای آبی کتاب ” موفقیت در دستان توست “را چاپ و منتشر کرد

انتشارات رویای آبی کتاب ” موفقیت در دستان توست ” نوشته مجید اسماعیلی راد را در یکهزار نسخه چاپ و منتشر کرد . برگی از این کتاب را با هم

مقدمه دکتر خدیجه ابوالمعالی بر کتاب ” مهارت های ارتباطی و ارتباطات انسانی”

پس از تالیف و نگارش کتاب ” مهارت های ارتباطی و ارتباطات انسانی ” از سوی ” آرش شایسته نیا ” و ” کبری درویش پیشه ” سرکار خانم دکتر

کتاب ” مهارت های ارتباطی و ارتباطات انسانی” منتشرشد

کتاب ” مهارت های ارتباطی و ارتباطات انسانی” تالیف مشترک آرش شایسته نیا ئ کبری درویش پیشه منتشر و روانه بازار کتاب شد