آخرین اخبار : 

در میز خدمت می بایست تولید خدمت از ارائه خدمت مجزا باشد

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی قزوین تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین در جلسه کارگروه توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل دامپزشکی استان قزوین عملکرد دامپزشکی در شاخصهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه بهبود عملکرد در هریک از شاخصها بحث و تبادل نظر شد.
دکتر حمید زینالی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین در این جلسه گفت: کمیته های مختلف در اداره کل دامپزشکی استان قزوین ساماندهی شده و دبیران و اعضای کمیته ها مشخص شده اند تا با بررسی تخصصی موضوعات پیش رو در کمیته های مربوطه کلیه تصمیم گیریها بصورت شورایی انجام شود.
دکتر زینالی در این جلسه ضمن اشاره به خدمات دامپزشکی به روستائیان تصریح کرد: کارشناسان دامپزشکی استان بطور میانگین طی سال در حدود 7 مرتبه به یک واحد روستایی مراجعه می کنند که این مراجعات موجب کاهش حضور ارباب رجوع در ادارات دامپزشکی خواهد شد و لیکن در راستای اجرای مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقدمات اجرای میز خدمت حضوری و الکترونیکی در مجموعه دامپزشکی استان قزوین آماده شده است .
حبیبی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در این جلسه تصریح کرد : در میز خدمت می بایست تولید خدمت از ارائه خدمت مجزا باشد به طوریکه مجموعه خدماتی که می بایست توسط یک دستگاه اجرایی ارائه شود استاندارد سازی شده و نحوه ارائه آن توسط مسئول میز خدمت در دستگاههای اجرایی پیگیری شود و تاکید کرد: مکان فیزیکی میز خدمت از اهمیت خاصی برخوردار نیست بلکه نحوه ارائه خدمات در دستگاه اجرایی است باید با محوریت کاهش مراجعات ارباب رجوع توام باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *